Μυλωνάς Υποθαλάσσια Έργα - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας MILONAS UNDERWATER αφορούν λιμενικά έργα και καταδυτικές εργασίες και συνοψίζονται στις εξής:

 • Έρευνα - Διάσωση - Ανέλκυση
 • Επισκευή και αποκατάσταση πλοίων
 • Έργα εκσκαφής λιμένων
 • Κατασκευή λιμανιών
 • Ανέλκυση βαρέων αντικειμένων - ναυαγίων κλπ
 • Υποθαλάσσιες κοπές και συγκολλήσεις
 • Υποθαλάσσιες εκρήξεις
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Υδροηλεκτρικά έργα
 • Τοποθέτηση, επισκευή και ανακατασκευή αγωγών και τηλεπικοινωνιακών καλωδιώσεων σε 200m βάθος
 • Ενοικίαση πλωτών μηχανημάτων και καταδυτικού εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες θαλάσσιας αντιρύπανσης για το εξωτερικό.
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Άμεση υλοποίηση έργων
 • Πλωτά μηχανήματα
 • Πλήρης καταδυτικός εξοπλισμός
 • Έμπειρη ομάδα δυτών
 • Φιλικοί προς το περιβάλλον