ΜΥΛΩΝΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα της εταιρείας MILONAS-UNDERWATER, μία εταιρεία με κάθετη δομή στο χώρο των λιμενικών έργων και των καταδυτικών εργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία ΜΥΛΩΝΑΣ έχει στην κατοχή της πλωτούς γερανούς με μεγάλη ανυψωτική ικανότητα, φορτηγίδες και ρυμουλκά, επανδρωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για την τεχνική υποστήριξη της εργασίας που αφορά τα λιμενικά έργα, την τοποθέτηση αγωγών, την ανέλκυση και χαρτογράφηση ναυαγίων, υποβρύχιες έρευνες, πλωτές μαρίνες, προστασία, διαμόρφωση και εμβάθυνση ακτών.

Έχει στη διάθεση της δύτες με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των υποθαλάσσιων κατασκευών και δύτες οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από την ελληνική πολιτεία και το εξωτερικό.

Εκτός από τα παραπάνω, έχει στην κατοχή της ρομποτικά συστήματα παρατήρησης και έρευνας (R.O.V.), ανυψωτικά συστήματα, συστήματα κοπής και διάτρησης μετάλλων.

"Η εμπειρία μας, η τεχνική μας υποδομή, ο τεχνολογικός μας εξοπλισμός και η επάνδρωση των αποστολών μας με επαγγελματίες δύτες, επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε."

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Άμεση υλοποίηση έργων
  • Πλωτά μηχανήματα
  • Πλήρης καταδυτικός εξοπλισμός
  • Έμπειρη ομάδα δυτών
  • Φιλικοί προς το περιβάλλον